PDN JAARBERICHT 2018 INHOUD
 • De conclusie
  van de
  Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur van PDN en beoordeelt het functioneren van het bestuur en de processen die het bestuur gebruikt. De RvT bestaat uit drie leden. 

In 2018 waren dat: Henriëtte de Lange, Wendy de Jong en Jac Kragt. Eind 2018 is de samenstelling van de RvT gewijzigd. Per 5 december 2018 is Henriëtte de Lange teruggetreden. Dit in verband met het aanvaarden van de functie als Pensioenombudsman. Per 1 januari 2019 is zij opgevolgd door Mila Hoekstra.

Per 15 februari 2019 heeft Wendy de Jong haar functie als voorzitter neergelegd in verband met het aanvaarden van het lidmaatschap van de RvT van de AFM. Mila Hoekstra neemt de rol van voorzitter RvT tijdelijk waar.

RvT_2

v.l.n.r.: Jac Kragt en Mila Hoekstra (tijdelijk voorzitter)

In zijn oordeel concludeert de raad dat:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • het overall oordeel wat betreft de RvT positief is, gezien het bestuurlijk resultaat dat in 2018 is geboekt en de kwaliteit van het bestuur dat er staat.
 • het rolbewustzijn tussen PDN en DPS verder is gegroeid. DPS heeft in 2018 weer laten zien het bestuur zeer toegewijd met advies en ondersteuning terzijde te staan.
 • nagedacht moet worden over de juiste beheersmaatregelen (ICT en bemensing) in verband met het uitbestedingsrisico.
 • er veel aan gelegen is om het bestuur nu in goede verstandhouding te zien opereren. Met de recente bestuurswisselingen en een toegenomen bewustzijn van de verhoudingen binnen het bestuur heeft de RvT daar vertrouwen in.
 • dat PDN de Code Pensioenfondsen naleeft of daar waar er van wordt afgeweken, dit nader toelicht in het bestuursverslag.
 • het tevreden is met het feit dat de diversiteit m/v in het bestuur verder is toegenomen. De RvT is zich bewust van het feit dat het bestuur pogingen doet om verjonging in het bestuur te realiseren. Dit is tot nu toe echter lastig gebleken.