PDN JAARBERICHT 2022 INHOUD
 • De conclusie van
  de raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur van PDN en beoordeelt het functioneren van het bestuur en de processen die het bestuur gebruikt. De RvT bestaat uit drie leden. 

 

De samenstelling van de Raad van Toezicht

 • CorVanDerSluis
  Cor
  van der Sluis

  Voorzitter

 • Loon van Marlies
  Marlies
  van Loon

 • RajeshGrobbe
  Rajesh
  Grobbe

De RvT volgt bij het uitvoeren van zijn taak de toezichtcode van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector en Code Pensioenfondsen.

Naast de wettelijke taken, had de Raad in zijn toezichtplan de volgende speerpunten voor 2022 benoemd:

 • Governance in het kader van tijdsbeslag en voortgang in het WTP-traject
 • Uitbesteding/IT; grip op de keten
 • Beheersing ESG-risico’s
 • Strategische projecten


Samenvattende conclusie

De Raad constateert over 2022 dat er sprake is van een ambitieus en goed functionerend bestuur.  Het Fonds kent een gedegen bedrijfsvoering en een goed werkende structuur met Sleutelfunctiehouders, waar de Raad goed gebruik van kan maken bij zijn werkzaamheden.

De Raad heeft wel een aantal aanbevelingen opgenomen, die kwalificeren als aansporing om nog verder te verbeteren en te optimaliseren met het oog op de complexe omgeving waarin het Fonds moet opereren nu en in de nabije toekomst. Met name op het gebied van de bestuurlijke inrichting en werking, het managen van de strategische projecten, waaronder het nieuwe pensioencontract en de verandering van de positie van de uitbestedingsrelatie heeft het bestuur een forse uitdaging. De Raad meent dat zijn aanbevelingen hierbij van nut zijn ook ter ondersteuning van de veranderkracht binnen het bestuur.

 

Speerpunten 2023

Op basis van de planning van het bestuur en de bevindingen van de Raad is voor 2023 een nieuw toezichtplan voor het toezicht opgesteld. De Raad richt zich in 2023 op de volgende speerpunten:

 1. Governance in het kader van de wijzigingen in de inrichting van het bestuur, de vervulling van de vacatures en het bestuurlijk proces, alsmede de voortgang in het WTP-traject;
 2. Uitbesteding; overall grip op de keten;
 3. Strategische projecten.