PDN JAARBERICHT 2017 INHOUD
 • De Raad
  van Toezicht
  oordeelt
  Henriette de Lange
  Jac Kragt
  Wendy de Jong

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van PDN en beoordeelt het functioneren van het bestuur en de processen die het bestuur gebruikt. De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden. In 2017 waren dat v.l.n.r. Wendy de Jong (voorzitter), Jac Kragt en Henriette de Lange.

In zijn oordeel concludeert de raad dat:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • het PDN bestuur gewaardeerd wordt als solide met collectieve en individuele deskundigheden en competenties en het pensioenfonds naar behoren bestuurd wordt.
 • de nieuwe Commissie Beleggings- en Financiële Risico’s (CBFR) tot een merkbare positieve verbetering leidde van verantwoording en het bieden van tegenwicht aan DPS.
 • succession planning in het huidige bestuursmodel een probleem blijft.
 • PDN in 2017 een goed beleggingsresultaat heeft bereikt. De RvT vindt het positief dat het PDN bestuur heeft besloten tot een hoger ambitieniveau om maatschappelijk verantwoord te beleggen.
 • er een goede communicatie is richting alle betrokken partijen, met name richting deelnemers.