PDN JAARBERICHT 2017 INHOUD

Bestuur

Het bestuur van PDN bestaat uit acht leden (inclusief voorzitter).
Vier leden worden benoemd op voordracht van DSM Nederland, twee leden worden benoemd op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad DSM Nederland en twee leden worden benoemd uit en door de pensioengerechtigden.

 • PASFOTO_Hans_Van_Suijdam
  HANS
  VAN SUIJDAM

  Voorzitter
  Benoemd op voordracht van
  DSM Nederland B.V.

 • PASFOTO_Ton_deBoer
  TON
  DE BOER

  plv. Voorzitter
  Gekozen uit en door pensioengerechtigden
  DSM Nederland B.V.

 • PASFOTO_Atzo_Nicolai
  ATZO
  NICOLAÏ

  Bestuurslid
  Benoemd op voordracht van
  DSM Nederland B.V.

 • PASFOTO_Roel_Mesters
  ROEL
  MESTERS

  Bestuurslid
  Benoemd op voordracht van
  DSM Nederland B.V.

 • PASFOTO_Piet_Rennen
  PIET
  RENNEN

  Bestuurslid
  Benoemd op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad
  DSM Nederland B.V.

 • PASFOTO_Monique_vanHeeswijk
  MONIQUE
  VAN HEESWIJK-KUSTER

  Bestuurslid
  Benoemd op voordracht van
  DSM Nederland B.V.

 • PASFOTO_Michel_Ubaghs
  MICHEL
  UBACHS

  Bestuurslid
  Gekozen uit en door pensioengerechtigden
  DSM Nederland B.V.

 • PASFOTO_Eiko_De_Vries
  EIKO
  DE VRIES

  Extern bestuurslid
  Benoemd op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad
  DSM Nederland B.V.

Bestuurswisselingen

Albert Akkerman, bestuurslid tot 31 augustus 2017
Geert-Jan Nieboer, afgetreden per 28 maart 2018
Atzo Nicolaï, afgetreden als voorzitter, blijft actief als bestuurslid
Hans van Suijdam, tijdelijk bestuurslid en voorzitter per 28 maart 2018
Eiko de Vries, extern bestuurslid per 24 april 2018

Het bestuur heeft met belangstelling kennisgenomen van de oordelen van de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan en de daarbij geconstateerde bevindingen en aanbevelingen. Een aantal bevindingen en aanbevelingen zal in 2018 leiden tot acties van het bestuur.

De complete reactie van het bestuur op de oordelen van het Verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht en de tekst van die oordelen zijn te lezen in het volledige jaarverslag 2017 van PDN.