PDN JAARBERICHT 2022 INHOUD
 • De samenstelling
  van het bestuur

Het bestuur van PDN bestaat uit acht leden (inclusief voorzitter).
Vier leden worden benoemd op voordracht van DSM Nederland, twee leden worden benoemd op voordracht van de centrale ondernemingsraad DSM Nederland en twee leden worden benoemd uit en door de pensioengerechtigden.

 

In 2022 heeft het bestuur twee operationeel bestuurders uit hun midden aangewezen. Deze twee bestuurders nemen een deel van de werkzaamheden van het Dagelijks Bestuur (DB) over, op basis van het al bestaande mandaat dat het bestuur aan het DB heeft verleend. Door deze nieuwe werkwijze kan het bestuur zich concentreren op het besturen van het fonds, het maken van integrale afwegingen en het uitzetten van en besluiten over het beleid en strategie en worden de overige bestuursleden en het dagelijks bestuur ontlast te midden van de structureel toenemende werkdruk.

 

Bestuurssamenstelling ultimo 2022:

 • DSM_rvc031919DSC_1566
  EDITH
  SCHIPPERS

  Voorzitter
  Benoemd op voordracht van
  DSM Nederland B.V.

 • Heeswijk van Monique_1
  MONIQUE
  VAN HEESWIJK-KUSTER

  Bestuurslid
  Benoemd op voordracht van
  DSM Nederland B.V.

 • Piet_Molenaar
  PIET
  MOLENAAR

  Extern bestuurslid
  Benoemd op voordracht van
  DSM Nederland B.V.

 • Jos Op Heij 20181122dsc_1952 portrait
  JOS
  OP HEIJ

  Bestuurslid
  Benoemd op voordracht van DSM Nederland B.V.

 • Rein Pikaart
  REIN
  PIKAART

  Bestuurslid
  Gekozen uit en door pensioengerechtigden
  DSM Nederland B.V.

 • Rennen Piet_2
  PIET
  RENNEN

  Aspirant bestuurslid
  Gekozen uit en door pensioengerechtigden
  DSM Nederland B.V.

 • Vries de Eiko_1
  EIKO
  DE VRIES

  Extern bestuurslid
  Benoemd op voordracht van de centrale ondernemingsraad
  DSM Nederland B.V.

 • Reinartz Wim
  WIM
  REINARTZ

  Bestuurslid
  Benoemd op voordracht van de centrale ondernemingsraad
  DSM Nederland B.V.

Het bestuur dankt de RvT en het VO voor het delen van hun bevindingen en aanbevelingen. Het bestuur is hen zeer erkentelijk voor hun inzet in 2022, de betrokkenheid en de constructieve gesprekken. Het bestuur kijkt met vertrouwen uit naar de voortzetting van de open en nauwe samenwerking.

De complete reactie van het bestuur op de oordelen van het verantwoordingsorgaan, de raad van toezicht en de tekst van die oordelen zijn te lezen in het volledige jaarverslag 2022 van PDN.