PDN JAARBERICHT 2017 INHOUD

Verantwoordingsorgaan

 

Het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft als taak om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur en om over een aantal belangrijke zaken te adviseren. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit acht leden.

In 2017 waren dat:

  • Twee leden aangewezen door DSM Nederland: Kim Sonnenschein (gestopt per 1/5), Henk Bosch (plv voorzitter) en Ruud van Ool (gestart per 1/6).
  • Twee leden aangewezen door en uit de werknemers: Marc Silvertand en Gerard van der Westen.
  • Vier leden aangewezen uit en door de pensioengerechtigden: Martin Aertsen (voorzitter), John van Engelen, Henk Beun (gestopt per 1/4), Harm Noppers (gestart per 1/4)  en Harry Govers.
VO PDN 2018_1

v.l.n.r.: Henk Bosch (plv. voorzitter), John van Engelen, Ruud van Ool, Marc Silvertand, Harry Govers, Martin Aertsen (voorzitter) en Dirk van den Bos (per 1 april 2018) . Op de foto ontbreken: Harm Noppers (gestopt per 1 april 2018) en Gerard van der Westen.

Het VO beoordeelt het handelen en het beleid van het bestuur met bijzondere aandacht voor een aantal door het VO geformuleerde speerpunten. Voor 2017 waren dat: beleggingen, communicatie, de uitvoeringsovereenkomst, strategie en succession planning.

In het eindoordeel van 2017 is het VO positief over:

Het behaalde financiële resultaat in vergelijking met de benchmark;
De vernieuwde website, die een duidelijke verbetering te zien geeft;
De herijkte en verduidelijkte Investment Beliefs;
Het constructieve overleg tussen bestuur en VO.

Het VO heeft zorgen over:

De onvoldoende voortgang die - als gevolg van een interne focus - door het bestuur is gemaakt in 2017 bij het aanpakken van de door het VO aangereikte speerpunten en aanbevelingen;
Het gebrek aan voortgang bij het implementeren van de strategie van PDN; ook de update ervan in 2018 is afhankelijk van input en guidance door DSM Corporate;
De continuïteit in Governance/Diversity/Succession; deels door het ontbreken van voldoende support/faciliteiten vanuit DSM Corporate en Sociale Partners.