PDN JAARBERICHT 2019 INHOUD

Vooruitblik 2020

Financiële positie

De dekkingsgraad heeft over de eerste maanden van 2020 een daling laten zien, met name door de Covid-19 ontwikkelingen.

 

Covid-19 & financiële markten

De Covid-19-uitbraak en daaruit voortvloeiende maatregelen die door verschillende regeringen zijn genomen om het virus in te perken hebben de activiteiten van PDN in het eerste kwartaal van 2020 al aanzienlijk beïnvloed.
In het eerste kwartaal 2020 is de dekkingsgraad flink gedaald van 104,0% eind 2019 naar 91,2% Q1 2020. Of de dekkingsgraad in de rest van 2020 verbetert, is afhankelijk van de ontwikkelingen aan maatregelen gerelateerd aan Covid-19.

Financiële markten lieten in maart 2020 een forse teruggang zien met negatieve rendementen op zakelijke waarden. De aanleiding hiervan was tweeledig. Enerzijds brak er een pandemie uit waarop overheden verregaande maatregelen namen om de verspreiding van Covid-19 in te dammen. Anderzijds kwam de olieprijs onder druk door vraaguitval vanuit China. Hierna leidde escalatie van een sluipend conflict over productie tussen Saudi-Arabië en Rusland tot grote bewegingen op de financiële markten. De overheden in Europa en de VS reageerden met (aankondigingen van) steunmaatregelen voor burgers en bedrijfsleven van ongekende omvang. Ook centrale banken in Europa en de VS proberen de economie maximaal te ondersteunen. Over de uiteindelijke duur en impact van alle ontwikkelingen en maatregelen voor economische groei en financiële marken, is op het moment nog weinig te zeggen. PDN blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

 

Pensioenakkoord

In 2019 is er een landelijk pensioenakkoord bereikt. De nadere uitwerking van dit akkoord vindt op dit moment plaats binnen een daarvoor gevormde stuurgroep met daaronder verschillende werkverbanden. De planning is dat in 2020 de nadere uitwerking van het pensioenakkoord zal worden afgerond. Het bestuur zal in 2020 de uitwerkingen met grote aandacht volgen en zich op pro-actieve wijze voorbereiden op de voor het fonds relevante zaken.

 

Nieuwe pensioenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst 2021

Eind 2020 loopt de huidige pensioen- en uitvoeringsovereenkomst af. PDN is al gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe pensioen- en uitvoeringsovereenkomst met ingang van 1 januari 2021. Ook de aansluitingsovereenkomsten met de aangesloten ondernemingen worden per deze datum opnieuw afgesloten. De nieuwe pensioen- en uitvoeringsovereenkomst zal lopen tot het moment van inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving als gevolg van het pensioenakkoord. Een van de belangrijkste vraagstukken voor deze tussenliggende periode is de premie en pensioenopbouw bij de huidige lage rente.

 

Nieuw deelnemersportaal

De verwachting is dat het nieuwe deelnemersportaal in het eerste halfjaar van 2020 live is. In Q3 en Q4 vinden er verdere optimalisaties plaats.