PDN JAARBERICHT 2021 INHOUD
 • De samenstelling
  van het bestuur

Het bestuur van PDN bestaat uit acht leden (inclusief voorzitter).
Vier leden worden benoemd op voordracht van DSM Nederland, twee leden worden benoemd op voordracht van de centrale ondernemingsraad DSM Nederland en twee leden worden benoemd uit en door de pensioengerechtigden.

 

 

 

Bestuurssamenstelling per mei 2021:

 • DSM_rvc031919DSC_1566
  EDITH
  SCHIPPERS

  Voorzitter
  Benoemd op voordracht van
  DSM Nederland B.V.

 • Heeswijk van Monique_1
  MONIQUE
  VAN HEESWIJK-KUSTER

  Bestuurslid
  Benoemd op voordracht van
  DSM Nederland B.V.

 • Boom van Marlies_1
  MARLIES
  VAN BOOM

  Extern bestuurslid
  Benoemd op voordracht van
  DSM Nederland B.V.

 • Jos Op Heij 20181122dsc_1952 portrait
  JOS
  OP HEIJ

  Bestuurslid
  Benoemd op voordracht van DSM Nederland B.V.

 • Boer de Ton_2
  TON
  DE BOER

  plv. Voorzitter
  Gekozen uit en door pensioengerechtigden
  DSM Nederland B.V.

 • Rein Pikaart
  REIN
  PIKAART

  Bestuurslid
  Gekozen uit en door pensioengerechtigden
  DSM Nederland B.V.

 • Rennen Piet_2
  PIET
  RENNEN

  Aspirant bestuurslid
  Gekozen uit en door pensioengerechtigden
  DSM Nederland B.V.

 • Vries de Eiko_1
  EIKO
  DE VRIES

  Extern bestuurslid
  Benoemd op voordracht van de centrale ondernemingsraad
  DSM Nederland B.V.

 • Reinartz Wim
  WIM
  REINARTZ

  Bestuurslid
  Benoemd op voordracht van de centrale ondernemingsraad
  DSM Nederland B.V.

Het bestuur spreekt zijn dank uit aan de RvT en het VO voor hun bevindingen, aanbevelingen, betrokkenheid en constructieve gesprekken in 2021. Het bestuur kijkt met vertrouwen uit naar de voortzetting van de open en nauwe samenwerking.

De complete reactie van het bestuur op de oordelen van het verantwoordingsorgaan, de raad van toezicht en de tekst van die oordelen zijn te lezen in het volledige jaarverslag 2021 van PDN.