PDN JAARBERICHT 2018 INHOUD
  • Wat vindt het
    Verantwoordingsorgaan?

Het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft als taak om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur en om over een aantal belangrijke zaken te adviseren. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit acht leden.

In 2018 waren dat:

  • Twee leden aangewezen door DSM Nederland: Henk Bosch (plv. voorzitter) en Ruud van Ool.
  • Twee leden aangewezen door en uit de werknemers: Marc Silvertand en Henk Lukkezen.
  • Vier leden aangewezen uit en door de pensioengerechtigden: Martin Aertsen (voorzitter), Dirk van den Bos, John van Engelen en Harry Govers.

 

In 2018 is de samenstelling van het VO gewijzigd. Per 1 april 2018 is Dirk van den Bos toegetreden als vervanger van Harm Noppers, als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden en op 1 juni 2018 is Henk Lukkezen toegetreden als vervanger van Gerard van der Westen.

VO_1

v.l.n.r.: Martin Aertsen (voorzitter), Marc Silvertand, Henk Lukkezen, Ruud van Ool, Henk Bosch (plv. voorzitter), Dirk van den Bos en John van Engelen.
Op de foto ontbreekt Harry Govers.

Het VO beoordeelt het handelen en het beleid van het bestuur met bijzondere aandacht voor een aantal door het VO geformuleerde speerpunten. Voor 2018 waren dat: strategie, governance, beleggingen, communicatie en succession planning.

Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan over 2018:

Het VO is positief over de hoeveelheid werk die is verzet door het bestuur, zowel vanuit opgelopen achterstand als strategie-update en opzet governancestructuur.
Helaas is door externe omstandigheden ook dit jaar geen toeslagverlening mogelijk.
Ondanks alle inspanningen is de invulling van de diverse bestuursrollen en overige plaatsen in de commissies nog niet gereed.
Het VO is dan ook bezorgd over het tempo waarin alle “leveranciers” kandidaten van onbetwiste kwaliteit kunnen aanleveren. Eind 2019 zal volgens het VO dan ook een nadere evaluatie van het bestuursmodel en de invulling ervan moeten plaatsvinden.